Akshara

Akshara

Akshara English subtitles

Ratings: 6.5 | Runtime: 136 minGenre: Thriller Year: 2021
Starring: Darbha Appaji Ambarisha / Vizag Daani / Ajay Ghosh / Harshavardhan